GYAKORLATOK

Az RUSDELA Eszköztár eszközöket és módszereket mutat be, melyek segítségével a döntéshozók, fejlesztők, vagy változásokat kezdeményező emberek felelősséggel cselekedhetnek a jelenben, miközben egyaránt figyelembe veszik a múltat és a jövőt.

A KÉZIKÖNYV GYAKORLATI RÉSZEI

Közösségi értékelés

Ez a rész olyan eszközöket és módszereket vázol fel, amelyek segítségével a közösségek rátekintést nyerhetnek, értékelhetik és tanulhatnak a jelenlegi és múltbeli helyzetekből annak érdekében, hogy kialakítsanak, megtervezzenek egy fenntartható, stabil jövőt. Az itt szereplő eszközök és módszerek a részvételi akciókutatás és gyakorlat
keretrendszerére épülnek.

Bevonás és képzés

Ez a rész olyan eszközöket és módszereket vázol fel, amelyek segítségével a közösség tagjai megerősíthetik kapcsolataikat és kapacitásaikat, hogy így hatékonyabb döntéshozókká, változások létrehozóivá vagy a közösségük katalizátoraivá váljanak. Ezen eszközök fontos eleme a tanulásra és a képzésre fektetett hangsúly, mint a részvételi folyamat szerves része.

Elgondolások kidolgozása és tervezése

Ez a rész olyan eszközöket és módszereket mutat be, amelyek segítségével a vezetők és a lakosok felvázolhatják és megtervezhetik a fenntartható és rugalmas jövő irányába való elmozdulást. A bemutatott eszközök figyelembe veszik az agroökológiai elveket és a város-vidék kapcsolatokat.

Megvalósítás

Ez a rész olyan szempontokat mutat be, melyeket a tervek gyakorlatba való átültetése, a vidéki fenntarthatóság megvalósítás során érdemes figyelembe venni. Természetesen minden közösség egyedi, saját szabályokkal rendelkezik, így eltérő módszerekkel valósíthatók meg a fenntarthatóságot célzó tervek és projektek.