ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σε αυτό το κεφάλαιο εργαλείων έχουμε συμπεριλάβει όλες τις συνδέσεις στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές από γεωγραφική άποψη (αγροτικές-αγροτικές συνδέσεις και αγροτικές αστικές συνδέσεις).

ΑΛΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ