ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

Αυτό το κεφάλαιο διερευνά τις έννοιες της ηγεσίας της κοινότητας, της ανθεκτικότητας της κοινότητας και της αλλαγής της κοινότητας στο πλαίσιο της VUCA.