ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η εργαλειοθήκη Rusdela θα σας καθοδηγήσει σε όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες της υλοποίησης της Αειφόρου Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο μέσω μιας σύντομης επισκόπησης των ακόλουθων θεμάτων: το αγροτικό πλαίσιο, τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την πολιτική των αγροτικών και βιώσιμων εξελίξεων και εθνικές πραγματικότητες από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.