ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η αγροοικολογία είναι η επιστήμη που μπορεί να επιδιώξει την αποκατάσταση του γεωργικού οικοσυστήματος και του συστήματος παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής οικολογικών αρχών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση.