Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη Rusdela θα σας καθοδηγήσει σε όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες υλοποίησης της Αειφόρου Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο μέσω μιας σύντομης επισκόπησης των ακόλουθων θεμάτων: το αγροτικό πλαίσιο, τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την πολιτική αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου, των εξελίξεων και τις εθνικές πραγματικότητες εντός του Ευρωπαϊκού πλαισίου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Βουλγαρία).