DESENVOLUPAMENT RURAL

El toolkit de Rusdela us guiarà a través de tots els aspectes pràctics de la realització del Desenvolupament Sostenible a nivell local a través d’una breu ressenya dels temes següents: el context rural, els problemes econòmics i socials, les polítiques europees i la política de desenvolupament rural i sostenible i la realitats nacionals del context europeu.

ALTRES SECCIONS DEL TOOLKIT