TOOLKIT

El Toolkit «Rusdela» us guiarà a través de tots els aspectes pràctics de la realització del Desenvolupament Sostenible a nivell local a través d’una breu ressenya dels temes següents: el context rural, els problemes econòmics i socials, les polítiques europees i la política de desenvolupament rural i sostenible i les realitats nacionals del context europeu (Grècia, Itàlia, Espanya, Portugal, Hongria i Bulgària).