Rusdela

Desenvolupament Rural Sostenible per a Actors Locals

PROJECTE

El projecte RUSDELA – Desenvolupament Rural Sostenible per a Actors Locals – pretén crear una nova metodologia i base de coneixement sobre la sostenibilitat i el desenvolupament rural per als responsables de prendre decisions en comunitats rurals en regions desfavorides d’Europa.