EXERCICIS

El Toolkit «RUSDELA» presenta una col•lecció d’eines i metodologies per ajudar els agents de canvi, els responsables de la presa de decisions i els pol•linitzadors socials a actuar de forma responsable en el present, tinguin en compte al passat i al futur, per fer front als reptes del món VUCA amb visió, comprensió, claredat i agilitat.

SECCIONS DEL TOOLKIT

Diagnosi comunitària

En aquesta secció es detallen les eines i metodologies que ajuden a les comunitats a reflectir, avaluar i aprendre de les situacions actuals i passades, amb el fi de dissenyar i planificar un futur sostenible i resilient. Les metodologies es basen en el marc de la investigació i pràctica d’acció participativa.

Dinamització i formació

En aquesta secció es detallen eines i metodologies que ajuden als ciutadans de la comunitat a enfortir les seves connexions, relacions i capacitats per tal que puguin ser més eficients, els responsables de la presa de decisions i els catalitzadors de la comunitat. Una part integral d’aquestes eines és l’enfocament de l’aprenentatge i la formació com a part del procés participatiu de participació.

Disseny i planificació

En aquesta secció es detallen eines i metodologies que ajuden als líders i als ciutadans a dissenyar i planificar un futur sostenible i resistent. Incorporat a cada eina suggerida és la consideració dels principis agroecològics i la connectivitat urbana-rural.

Implementació

Aquesta secció proposarà possibles criteris a tenir en compte a l’hora d’implementar els dissenys i plans per al desenvolupament rural sostenible. No obstant això, cada comunitat té regles i mètodes molt diferents per implementar plans i projectes de sostenibilitat.