УПРАЖНЕНИЯ

Наръчникът RUSDELA представя колекция от методологии, които да помогнат на вземащите решения и на правещите промени да действат отговорно в настоящето като гледат към миналото и бъдещето, за да се изправят пред предизвиактелставата на VUCA света – Визия (Vision), Разбиране (Understanding), Яснота (Clarity) и Бързина (Agility).

РАЗДЕЛИ

Обществена оценка

Този раздел откроява методологиите, които могат да помогнат на обществата да рефлектират, оцеляват и да се учат от сегашните и предишните ситуации, с цел да се състави план за устойчиво и издръжливо бъдеще. Методологиите са оновани на практика и изследвания.

Включеност & Обучение

Този раздел очертава методологиите, които ще помогнат на гражданите да заздравят своите връзки, отношения и умения така, че да бъдат по-ефективни в правенето на промяна и във вземането на решения. Основна част от методологията е фокусирана върху знанията и обучнието като част от процеса на ангажиране.

Дизайн & Планиране

Този раздел очертава методологиите, които ще помогнат на лидерите и гражданите да съставят и да планират устойчиво и издръжливо бъдеще. Във всеки ор предложените методи са включени агроекологични принципи и взимоотношения между големите и малките населени места.

Изпълнение

Този раздел ще предложи примерен критерии, който да се вземе предвид, когато се прилагат плановете и дизайните за устойчиво развитие. Въпреки това всяко общество има различни правила и методи за и прилагане на планове и проекти за устойчиво развитие.