Rusdela

Устойчиво развитие на малките населени места, насочено към регионалните институции

ПРОЕКТ

RUSDELA – Устойчиво развитие на малките населени места, насочено към регионалните институции – целите на проекта са да състави нова методология и информационна база за устойчивостта и развитието на малките населени места, които да помогнат на регионалните институции и на вземащите решения за европейските райони в неравностойно положение.