ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

В тази глава на инструментариума са включени всички видове връзки в селските селски райони и градските връзки в селските райони.