РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Ръководният инструментариум на Rusdela ще ви насочи към всички практически аспекти на реализацията на устойчивото развитие на местно ниво чрез кратък преглед на следните теми: селският контекст, икономическите и социалните въпроси, европейските политики и политика на развитие на селските райони и устойчивото развитие национални реалности от европейски контекст.