АГРОЕКОЛОГИЯ

Агроекологията е науката, която може да бъде насочена към възстановяване на селскостопанската екосистема и системата за производство на храни, включително прилагането на екологични принципи за проектиране и управление.