НАРЪЧНИК

Наръчникът Rusdela ще ви преведе през всички стъпки на реализирането на Устойчивото развитие на регионално ниво чрек кратък преглед на следните теми: контекстът в малките населени места, икономическите и социални проблеми, Европейските политики и политиките на малките населени места както и устойчивото развитие и националните реалности в еропейски контекст (Гърция, Италия, Испания, Португалия, Унгария и България).