Rusdela

Устойчиво развитие на малките населени места, насочено към регионалните институции

ПРОЕКТ

RUSDELA – Устойчиво развитие на малките населени места, насочено към регионалните институции – целите на проекта са да състави нова методология и информационна база за устойчивостта и развитието на малките населени места, които да помогнат на регионалните институции и на вземащите решения за европейските райони в неравностойно положение.

ПАРТНЬОРИ

описание

БАР допринася за постигането на стабилно развитие, разработване на методи за ефективно управление и използване на природните ресурси и защита на околната среда. Агенцията подкрепя специфични за региона бизнес дейности, също както и развитието на предприемачеството чрез изработването, разпространението и публикуването на научни и информационни материали и бюлетини. БАР осигурява техническа и оперативна помощ на обществени и частни организации и институции, централните и местни власти за реализирането на инициативи в сферата на образованието, здравеопазването, културата, спорта, икономиката, туризма, административната реформа и др. БАР цели да улесни развитието и нарастването на възможностите на местно равнище. Нашите активности включват:
• Професионално обучение и образование
• Европейско сътрудничество
• ИТ образователни апликации
• Социална интеграция
• Изследвания
• Проекти свързани с информационните технологии
Като партньор по проект RUSDELA, БАР отговаря за следенето на качестовото на дейности като: обучителни подходи, активности и резултати като ги обвързва с целите на проекта и допринася за доставянето на обратна връзка. БАР също така взема и активно участие в разиването на наръчника RUSDELA и в разработването на обучителните дейности и материали по проекта.

описание

CIHEAM е средиземноморска междуправителствена организация, посветена на устойчивото развитие на селското стопанство и рибарството, хранителната и хранителната сигурност и селските и крайбрежните райони.

описание

Materahub е консорциум, който работи на международно ниво за подпомагане на предприятия, предприемачи и амбициозни предприемачи, институции и организации чрез европейски проекти.

описание

Resilience.Earth SCCL е кооперация с нестопанска цел, посветена на извличането, създаването и култивирането на местните знания и мъдрост, ангажиращите организации, институции и общности, за да станат ефективни катализатори на социалните и екологичните промени, да инициират процесите на обновяване на общността и да изградят по-устойчиво бъдеще.

описание

Mancomunitat de la Ribera Alta е местна организация, която обединява всички общини в региона Рибера Алта. Той се състои от 35 общини, които групират население от над 220 000 жители, разпределени на територия от 979,5 km².

описание

Butterfly Development (Асоциация Pro-Cserehat) има за цел да разработи реалистични, регионални алтернативи за поминъка на членовете на селските общности в неравностойно положение – както роми, така и нероми.

описание

SPI е консултантска фирма, създадена през 1997 г., с отлично разбиране за публичния и частния сектор и за това как клиентите могат да се позиционират, за да насърчават иновациите, да бъдат конкурентоспособни и да създават благоденствие.